facebooknoscript

Privacy statement

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-5-2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van WRKD. U dient zich ervan bewust te zijn dat WRKD niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
WRKD respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
WRKD verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk in contact met partners en/of klanten te brengen, waardoor partners alle informatie beschikbaar hebben om offerte uit te kunnen brengen.

Geautomatiseerde verwerking aanvraag
Uw gegevens worden geautomatiseerd verwerkt als u een aanvraag indient waarin u aangeeft op zoek te zijn naar een financieel specialist. Dit gebeurt aan de hand van de gegevens die u op het (elektronische) aanvraagformulier hebt ingevuld.

Uitwisseling met derden
Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met onze partners waardoor zij in de gelegenheid komen om contact met u op te nemen.

Marketing
WRKD kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren en interesseren voor haar diensten. WRKD maakt soms selecties van het klantenbestand, bijvoorbeeld om een dienst aan een bepaalde doelgroep aan te prijzen. Bij het maken van selecties wordt geen gebruik gemaakt van financiële gegevens.

Analyse
WRKD zal uw persoonsgegevens gebruiken voor analyse ten behoeve van marketingactiviteiten.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van WRKD of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

2. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
WRKD bewaart uw persoonsgegevens zolang hij deze nodig heeft voor het doel waarvoor WRKD uw gegevens in eerste instantie heeft gekregen. Dit betekent dat de meeste gegevens 5 jaar worden bewaard (met ingang van het volgende jaar waarop de gegevens betrekking hebben).

3. Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, bezwaar en op het intrekken van uw toestemming. Hieronder kunt u lezen wat deze rechten inhouden.

Inzage
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die WRKD van u heeft en informatie waarvoor hij die gegevens gebruikt. WRKD bewaart de persoonsgegevens in een beschermde omgeving. U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft via WRKD het recht uw persoonsgegevens te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, als die persoonsgegevens door u of namens u aan WRKD zijn verstrekt.

Rectificatie
U heeft het recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft er recht op dat onvolledige persoonsgegevens volledig worden gemaakt, bijvoorbeeld door het verstrekken van een aanvullende verklaring. Vermeld in uw verzoek welke gegevens gecorrigeerd moeten worden en waarom.

Gegevenswissing
U kunt WRKD vragen uw persoonsgegevens te wissen als een van de volgende gevallen van toepassing is:

  • WRKD heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig;
  • WRKD gebruikt uw gegevens op grond van uw toestemming, maar u trekt deze toestemming in; - WRKD mocht uw persoonsgegevens niet gebruiken
  • WRKD was op grond van de wet al verplicht uw gegevens te wissen
  • WRKD gebruikt uw gegevens voor social media

Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat WRKD dit moet doen. 

4. Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u een beroep wilt doen op een van de rechten die hierboven genoemd worden, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij WRKD. Dit kunt u per brief of telefonisch doen. Wij zullen u dan binnen 30 dagen laten weten wat wij met uw verzoek hebben gedaan. Als deze aanvraag erg complex is kan de termijn met 30 dagen verlengd worden.

5. Hoe wordt uw informatie beveiligd?
Uw informatie wordt op de WRKD server beveiligd. Enkel WRKD medewerkers en mensen met een verwerkingsovereenkomst hebben toegang tot deze gegevens.

6. Hoe kunt u in contact treden met WRKD?
We vinden het vanzelfsprekend dat we u duidelijk informeren over uw privacy. Heeft u verder nog vragen over het privacy statement, bent u het oneens met hoe WRKD met uw gegevens omgaat of wilt u uw gegevens laten verwijderen uit ons systeem, dan kunt u uw verzoek indienen per brief of door te mailen naar info@wrkd.nl.

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie vindt u altijd hier.

Eys, 25 mei 2018

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK